Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα-ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ 2017