Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα-ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ “ΜΟΜΟΤΕΛΕΙΑ” 2021-2022