Συμπληρωματική. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΑΑΥ 373 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 208-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΖΕΛΗΣ-ΓΡΕΒΕΝΑ-15-07-2020