Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την διαγραφή από το μητρώο παγίων απαλλοτριωθέντων ακινήτων του Δήμου