Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Κατασκευή υπόστεγου στο κτίριο επαρχιακού κέντρου γεωργικής εκπαίδευσης Δεσκάτης