Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Ύδρευση Καρπερού