Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ» προϋπολογισμού 262.880,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).