Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού του έργου: « Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού της πόλης της Δεσκάτης»