Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με το Δημόσιο Δάσος Κατάκαλης