Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15-7326.005 με τίτλο «Κατασκευή καλλιτεχνικού έργου που να αναπαριστά το μοναδικό στην Ελλάδα τοπικό δρώμενο ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ».