Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.030,41€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για “Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του οικισμού Δεσκάτης”