ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ 0,15% ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠ.295/2017 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ