ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ 0,15% ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠ.149/2017 Ε ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017