Προμήθεια υλικών κατασκευήςξύλινων ραφιών στο οστεοφυλάκιο Καρπερού-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ