Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, υπόδησης, ρουχισμού, σαπουνιού και γάλακτος Υπαλλήλων Δ.Δεσκάτης(ΑΝΤΑΠΟΔ.)-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ