ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ