Προμήθεια Φ.Α. για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Δεσκάτης