Προμήθεια εκτυπωτή για τα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου