ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2016-RUN DESKATI”