ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ ΟΤΕ Α244820929, Α244896818, Α244896815, Α244820928