ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ ΟΤΕ Α235314540, Α235314542, Α235480007