Πληρωμή ελέγχου και πιστοποίησης Δήμου Δεσκάτης-ISO 2021- ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 1972/22-03-2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ 19SYMV004667986 2019-03-22