Παροχή γνώμης προς τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για ετήσιο πρόγραμμα δράσεων 2023 και κανονισμό τιμολόγησης Υπηρεσιών 2023