Ορισμός Συμβολαιογράφου και ψήφιση πίστωσης για τη διεκπεραίωση της σύνταξη και υπογραφή σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης για τη λήψη δανείου, του Δήμου Δεσκάτης, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.