Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση των συμφερόντων του Δήμου στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο της Κοζάνης