Ορισμός μελών για την επιτροπή σφράγισης καταστημάτων