Ορισμός επιτροπής για τη σύνταξη και υπογραφή Πρωτοκόλλου Παράδοσης –Παραλαβής της κινητής περιουσίας της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. στο Δήμο Δεσκάτης