«Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων – μελών στην Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων της Υ.Α 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349 Β’/1975’)» ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2022 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης