Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-30-06-2021-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ