Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ-ΣΠΗΛΑΙΟ-ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ127/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.