ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ από 2/6/2015 έως 8-12-2015