Μίσθωση Μηχανημάτων για εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Δ.Ε. Δεσκάτης-Χρηματοδότηση ΣΑΕ 055