Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών (Καταβολή πλήρων αποδοχων της οργανικής θέσης αντιδημάρχου χωρίς αντιμισθία) ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ