ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΚΥ/ΤΠΔΚΥ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡ. 195/2015 Θ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ