Καθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 624.500,00€ με (Φ.Π.Α. 24% ).