Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύνατες οικογένειες του Δήμου μας με την παροχή καυσόξυλων