Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5*5 στη θέση του υπάρχοντος γηπέδου καλαθοσφαίρισης στον οικισμό Δήμητρας-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΕΗ Α.Ε. ΈΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΡ. ΔΜΚΥ/Ε.Κ./114704/2355/30-07-2021