«Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Δεσκάτης για το οικονομικό έτος 2021».