Κατακύρωση προμήθειας και υπηρεσίας για το έργο: Κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνοιξη