Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-Προμήθεια ξυλείας για κατασκευή στέγης στο οστεοφυλάκιο Άνοιξης και περίφραξη στον χώρο αναψυχής “Άγιος Αθανάσιος”