ΕΞΩΛΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Κ.ΔΡΟΜΟ ΘΕΣΗ ΜΠΛΙΑΓΚΑ