ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ