Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το έργο «Κατασκευή υδρορροών και επιστρώσεις δαπέδων στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Κατάκαλης».