ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 3ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ”