ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ