ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΣΤΟ ΑΣΚΗΤΑΡΙΟ ΤΗΣ Ι.Μ. ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ