Συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου: Εγκατάσταση συστήματος άρδευσης στους κοινόχρηστους χώρους