Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Ζιαγκλιαβού Γεωργίου του Νικολάου