Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προ/σμού οικον. έτους 2014 ποσού 100.000,00€ για το έργο «Βελτίωση Ανάπλαση κεντρικών ιστών πόλης Δεσκάτης».