Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού 2014 για την ενίσχυση άπορων και πληγέντων οικογενειών.